Gott slut!

Ludvikafonden bildades 1990 som ett omställningsprojekt för att täcka upp för nedläggningen av gruvan i Grängesberg. Syftet blev att skapa och bevara arbetstillfällen inom kompletterande verksamheter utanför ABB-sfären. Stiftandet av Ludvikafonden skedde i samverkan mellan Staten och ABB som satsade totalt 30 miljoner Kronor.
Väsman Invest AB grundades av Ludvikafonden 1991. Väsman Invest kom att bli en viktig partner med det lokala näringslivet. Som partner har Väsman Invest kunnat erbjuda kompetens och kapital på affärsmässig och kommersiell grund.
Efter 27 år och över 100 engagemang i lokala företag avslutas denna satsning. De 30 miljoner som satsades har uppskattningsvis bidragit till skapandet och bibehållandet av ca 2.000 årsarbeten i regionen. Över 800 ideér och uppslag har bedömts.
Ludvikafonden har genom åren engagerat 15 huvudmän. I Väsman Invest har 34 lokala företrädare för näringslivet bidragit med styrelsearbete och styrt VDn som drivit verksamheten. Under åren har Carl-Erik Engström (1991 – 1999), Kjell Nyquist (1999 – 2007) och nu till sist jag, Jan Pettersson (2007 – ) arbetat som VD.
Och som den sista VDn tackar jag alla de som medverkat på olika sätt i Ludvikafonden och Väsman Invest.
Jag riktar också ett varmt ”lycka till” till de partners och verksamheter som lever vidare.

Ludvika 2018-06-08

Jan Pettersson
VD Väsman Invest AB