Dalecarlia Growth investerar i NoseOption AB

Dalecarlia Growth investerar drygt tre miljoner kr i NoseOption AB, ett företag som med sin världsunika produkt NOSA plugs underlättar arbetet inom bl.a. vård och omsorgssektorn genom att ta bort dålig lukt. NoseOption startades 2011 av sjuksköterskan Susanna Bergstrand, som dagligen såg vilka negativa effekter dålig...

0

DalecarliaGrowth investerar i mjukvaruföretaget 1tCompany

DalecarliaGrowth investerar en miljon kronor i Falubaserade 1TCompany, som har utvecklat en molnbaserad tjänst för felhantering i applikationer. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också AlmiInvest. Investeringen ska användas till marknadsintroduktion av tjänsten. CodeRR automatiserar felhanteringen för applikationer baserade på Microsofts populära plattform .NET....

0

Säfsen slog nya rekord under sportloven

När Säfsen summerar sportlovsveckorna så har det varit de mest välbesökta lovveckorna någonsin. Både räknat i övernattningar och i antal skidåkare, är det nya högsta noteringar. Även gästnöjdheten har stigit. Under sportloven är skidorterna av tradition välbesökta och i år har Säfsen haft fler sportlovsgäster än...

0

Nordic Iron Ores företrädesemission har genomförts – Bolaget tillförs 18,9 MSEK

Antalet aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) ökar genom Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) från 17 623 213 till 36 545 550 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 18 922 337 aktier, varav 14 837 741 aktier tecknades med stöd...

0

Broschyren om Väsman Invest

Nu är vår nya broschyr tillgänglig. Läs om vårt erbjudande, våra engagemang och våra partnerskap för utveckling och hållbar tillväxt.Ladda ned broschyren genom att klicka på länken nedan. Verksamheten 2015-2016 (4,5Mb) pdf-filens storlek...

0