Företagarfrukost med tema Ägarskiften

Ägarskiftescentrum bjuder tillsammans med Samarkand in till:

Företagarfrukost med tema Ägarskiften

15 september kl 7.30–9.30 Samarkand, Fredsgatan 27, 771 32 Ludvika

▪ Lars-Åke Josefsson, Näringslivskontoret hälsar välkommen.
▪ Åsa Andersson, Samarkand, berättar om läget i Ludvika och projektet Framtidens kompetens.
▪ Jan Petterson, Väsman Invest – från ord till handling!
▪ Lisbeth Sahlin, Företagarna: Ägarbyten och generationsväxling.
▪ Mathias Bergqvist och Helén Gustafsson, rådgivare Ägarskiftescentrum: 10 tips för ett lyckat ägarskifte.

Anmäl dig senast 7 september till frida.bjornbom@fbregionen.se eller telefon 0243-24 80 47.

Välkommen!

foretagarfrukost_15_sept