Anna Hidrup ny styrelseledamot i Väsman Invest

Vid Väsman Invests bolagsstämma 2015 valdes Anna Hidrup in i styrelsen. Anna arbetar som Logistikchef  på ABB HV Breakers i Ludvika. Anna är en ansvarstagande och uppskattad ledare med stor drivkraft. Med en bakgrund inom produktionslogistik samt stor erfarenhet av LEAN och strukturerat förbättringsarbete, bidrar hon till verksamhetens...

0

Rekord för campingsverige

Helt nya siffror visar att svenska campingplatser hade hela 15 miljoner gästnätter år 2014. Det är nya rekordsiffror och en ökning med 1 miljon gästnätter bara på de senaste två åren. Läs hela pressmeddelandet på SCR Svensk Camping's sida Fotograf: Rob Vanstone / SCR Pressbilder...

0

Mineraltillgångarna i Blötberget

Som en del i den pågående teknisk-ekonomiska genomförbarhetsstudien för återstarten av Blötbergets gruva rapporterar Nordic Iron Ore AB (publ) uppskattning av mineraltillgångarna. Läs hela pressmeddelandet på Nordic Iron Ore's sida...

0

Rätt fokus i styrelsearbetet

En Certifikatutbildning med undervisning om totalt 16 timmar vid två tillfällen, med fyra underrubriker: • Rätt styrning  • Rätt bemanning  • Rätt inriktning  • Rätt arbetssätt Läs mer om detta på Styrelseakademins sida...

0

Kurts Husvagnar startar unik webbTV-kanal

Kurts Husvagnar gör en unik satsning på en egen webb-tv. Tittarna får följa med bakom kulisserna i husvagns- och husbilsbranschen, där de utöver att få veta hur arbetet bakom går till även får ta del av tips och inspirerande innehåll. Avsnitten släpps, med start den...

0

Andreas Westholm ny styrelseledamot

Vid Väsman Invests bolagsstämma valdes Andreas Westholm in i styrelsen. Andreas arbetar som enhetschef vid ABB Ludvika.. VäsmanInvest AB Andreas erfarenheter från produktion och HR är kompetenser han kommer att tillföra Väsman Invest och de bolag där Väsman Invest är engagerade....

0

Henrik Hammargren ny ordförande

Henrik Hammargren har efter 2 år som ledamot tagit klivet till ordförandeposten. VäsmanInvest AB Den nya styrelsen består av den nyvalde ordföranden Henrik Hammargren samt ledamöterna Marianne Gudmundsson, Lisa Berntsson, Jojje Pettersson och nyvalde Andreas Westholm. Staffan Andersson avgick som ordförande och avtackades efter 6 år...

0

Förprövning av viltparken godkänd

Vilthägn i Bergslagen Länsstyrelsen har godkänt en sk. förprövning av den planerade viltparken i Grängesberg. Vilthägn i Bergslagen Förprövningen görs för att i ett tidigt stadium bedöma lämpligheten för vilthägn. Länsstyrelsen bedömer framför allt lämpligheten ur djurens perspektiv. Nu vidtar den riktiga handläggningen av ansökan om att uppföra och...

0

Årets Leaderprojekt 2013

"Vilthägn i Bergslagen" utsågs till Årets projekt 2013 i det utvecklingsarbete som drivs av Leader Bergslagen med stöd av EU-medel. Vilthägn i Bergslagen Motiveringen lyder: Framtidens lantbruk på Bergslagsvis håller markerna öppna och producerar mer mat lokalt. En ny näring tar sin början med viltbruk där kor...

0

Arrendeavtal för viltpark klart

Arrendeavtal mellan Ludvika Kommun och bolaget "Viltpark i Bergslagen AB" är undertecknat. Vilthägn i Bergslagen Viltparken kommer att omfatta ca 30 hektar mark i områdena runt Stora hagen och gamla dynamitfabriksområdet i Grängesberg. Syftet är att skapa ett attraktivt rekreationsområde samtidigt som man lyfter samhällsbilden av Grängesberg. I...

0