Styrelseakademien Dalarna

Styrelseakademien Dalarna, 2012 års tillväxtvinnare bland landets styrelseakademier, fortsätter att vinna mark. Styrelseakademien Dalarna Vid årsskiftet kunde drygt 140 medlemmar bokföras. Framförallt så har styrelseutbildningen "Rätt Fokus" lockat många deltagare men även föreningens övriga aktiviteter exv. styrelseförsäkringen, Guldklubban, kandidatbanken och företagsbesöken har lockat många deltagare. Ett nytt...

0

Väsman Invest lämnar Ferexkoncernen

Ferex Invest AB Som ett direkt led av att Ludvikabaserade Vilas avyttrats från Ferexkoncernen lämnar nu Väsman Invest sitt ägande i Ferexkoncernen. Ferex Invest AB Därmed har den koncern som bildades 2008 splittrats upp i separata och utvecklingsbara enheter....

0

Ferexkoncernen säljer Vilas

Väsman Invest Laserteknik AB (Vilas) säljs till Repay AB. Vilas grundades 2003 av Väsman Invest som en avknoppning till det då ägda CEPA pressteknik. Vilas 2008 såldes Vilas in i Ferexkoncernen. Repay kommer att behålla och utveckla verksamheten Ludvika. "Med Repay som ägare kommer Vilas att ha stora möjligheter att...

6

Lyckad mässa hos Kurts Husvagnar

Återigen har en lyckad mässa arrangerats av Kurts Husvagnar. Besökare från hela Mellansverige kom för att titta på och i vissa fall göra affär på husbilar och husvagnar Kurts Husvagnar AB Några tusen korvar åts upp av besökarna och på lördagskvällen var restaurang Piren fullsatt för mat,...

0

Projektet Vilthägn i Bergslagen avslutas.

Totalt kan 89 deltagare bokföras på de aktiviteter som projektet genomfört. De genomförda utbildningarna och studiebesöken har skapat stort intresse för den växande näringen "Viltbruk". Vilthägn i Bergslagen Projektet har inte bara sått ett frö. Hägn har startats och fler är på gång att starta. www.vilthägn.se...

0

Avslutsträff på Finnbo Gård

Deltagarna i leaderprojektet Vilthägn i Bergslagen bjöds in till studiebesök i Finnbo Gårds vilthägn. Träffen besöktes av personer. Vid träffen bjöds en guidad tur där man dels kunde studera hjortarnas påverkan på naturen och dels se kronhjortar och dovhjortar. Vilthägn i Bergslagen Efter rundvandringen kunde en regndränkt grupp...

0

Kurts Husvagnar får ny ägare

Det välkända och färgstarka Ludvikaföretaget Kurts Husvagnar genomför generationsskifte. Kurts Husvagnar AB De anställda Veronika Larsson, Ove Ek och Per Lodén tar tillsammans med Väsman Invest över verksamheten. De 4 ägarna kommer att äga 25 % var. Verksamheten kommer att drivas vidare och utvecklas i grundaren Kurt Kristensens...

0

ITTAB får ny ägare

Kompauto Nordic AB med ägaren och VD Jonas Lindgren förvärvar ITTAB. Industri- och Tryckluftteknik AB. ITTAB som startades av Väsman Invest AB och 3 lokala entreprenörer har nu tagit nästa steg. Verksamheten överlåts till Kompauto Nordic AB som genom förvärvet blir en komplett leverantör av tryckluft och...

0

Avtal tecknat med GGAB om Viltparken i Grängesberg

Avtal tecknat med GGAB om Viltparken i Grängesberg 2012-12-27 Väsman Invest AB En viktig milstolpe har passerats genom att arrendeavtal tecknats för ca 8 ha mark för anläggandet av viltparken i Grängesberg. Väsman Invest AB Projektet att skapa en ca 30 ha stor viltpark i Grängesberg tar nya steg. Avtal...

1