OM VÄSMAN INVEST

Partnerskap för utveckling och hållbar tillväxt.

Väsman Invest är en partner för ägare och ledare i små och medelstora företag. Vi investerar engagemang och i en del fall även kapital. Vårt fokus ligger på partnerskap med målet att nå tillväxt och utveckling. Sedan 1991 har vi deltagit i över 100 engagemang där vi tillfört kompetens, nätverk och kapital för att skapa möjligheter till etablering, utveckling och lönsamhet.

Nätverk

Nätverk är viktiga komponenter som öppnar upp medvetandet om omvärlden. Med nätverk kan man reflektera över andras lycka och misslycka samt översätta det till den egna situationen. Nätverken är ofta en källa att hämta kompetens och samarbete ur. Vi finns med i en del bra nätverk och tar dig gärna med oss att träffa våra kollegor.

Affärsstöd

Affärsstöd är speciellt viktigt för små och medelstora företag i konkurrens med större aktörer. Vi kan inte göra dina offerter men vi kan hjälpa dig att tänka runt affärens upplägg, risker och möjligheter.

Styrelsestöd

Hur skall bolaget styras? En nyligen genomförd studie som initierats av Styrelseakademien Dalarna visar med all tydlighet att ett fungerande styrelsearbete är företagen till godo. De företag som kan uppvisa ett fungerande styrelsearbete växer snabbare och har bättre lönsamhet än de företag som ignorerar styrelsearbete. Vi kan hjälpa dig att ”tänka till” runt hur ett styrelsearbete skulle kunna underlätta din vardag.

Strategistöd

Oavsett om du har ett fungerande styrelsearbete eller om du själv tar på dig den rollen så måste det finnas vision och strategi för bolagets framtida utveckling. Oavsett om du inte vill att bolaget skall bli större, om du vill att det skall bli jättestort eller om du ser en ägarväxling framgent så är vision och strategi viktigt. Vi kan inte utforma vision och strategi för ditt företag men vi kan hjälpa dig att ”tänka till” runt detta.

Ägarstöd

Som ägare känner man sig ofta ensam. Vi kan inte tala om för dig vad du vill med ditt företag men vi kan hjälpa dig att tänka till runt ditt ägande. Vi kan hjälpa dig att formulera dina tankar. Att göra ett så kallat ägardirektiv är naturligtvis viktigt för att kunna driva företaget på ett bra sätt men det är också viktigt för framtiden när ägarskiftet står för dörren. Hur vill du att den som tar över bolaget, genom köp eller arv, skall föra dina tankar vidare? Det kan inte vi berätta men vi kan hjälpa dig ”att tänka till”.

Ledarskapstöd

VD och ledare i små och medelstora företag behöver ofta stöd i sitt ledarskap. Det kan gälla både den dagliga driften och meningsskiljaktigheter med en stark ägare. Vi kan hjälpa båda parter att hantera situationen så att företaget kan arbeta framåt med full kraft.

Kapital

Det finns olika situationer då företaget behöver extra kapital. Det kan vara i en expansionsfas, större investering eller vid ett ägarskifte. Det finns många aktörer på kapitalmarknaden och vem man skall rikta sig mot beror på många faktorer. Vi kan hjälpa dig att ”tänka till” för att få en finansiering som är anpassad efter din situation. I vissa fall går även Väsman Invest in som ägare och finansiär i företag.

STYRELSE OCH LEDNING
team_image
VD

Jan Pettersson

Janne har arbetat i ledande befattningar och styrelser, i små och stora bolag, som anställd och som ägare, i statliga och privata bolag, i med och motgång, i hela sitt liv.

team_image
Styrelsens ordförande, AB Karl Hedin Bygghandel

Henrik Hammargren

Henrik är en målinriktad person med stort hjärta för natur och bergslagen. Den yrkesmässiga erfarenheten sitter i organisationsbyggande, verksamhetsutveckling och helhetsförståelse för att bygga framgångsrika företag.

team_image
General Manager, Power Transformers, ABB

Tobias Hansson

Tobias är en ansvarstagande och uppskattad ledare med stor drivkraft. Med en tydlig bas inom produktion och ett hjärta klappande för LEAN har han varit i många olika ledande befattningar de senaste 15-åren. Fokus har alltid legat på förändrings- och förbättringsarbete. Tobias har tidigare varit ansvarig för olika ABB-enheter både i Oskarshamn och i Tyskland. Numera ansvarar han för ABB Sveriges största enskilda verksamhet i form av Transformatorverkstaden i Ludvika.

team_image
Kreatör, Landet Reklambyrå AB

Jojje Pettersson

Jojje har arbetat i reklambranchen sedan mitten på 90-talet. Har stor erfarenhet kring att bygga och vårda varumärken samt arbeta med strategier inom kommunikation i syfte med att öka lönsamhet.

team_image
Delägare och marknadsansvarig, Powertender

Hans Linder

Hans har jobbat inom ledande befattningar i industrin under de senaste 10-15 åren – både globalt och lokalt. Människor i centrum och att utveckla företagarklimatet i närregionen är kärnfrågor Hans värderar högt. Genom att ständigt röra sig framåt och ha kul på vägen åstadkommer företag och lag resultat.

PARTNERS

Historia

Ludvikafonden bildades i maj 1990.
Fonden var ett resultat av den omdisponering av regionala insatser i Ludvika Kommun i storleksordningen 200 miljoner, som staten beslutat om i mars året innan.

Motivet för särskilda åtgärder var driftsstoppet i Grängesbergs gruvor i december 1989.

Ludvikafonden fick 30 miljoner till förfogande, varav Staten och ABB tillsköt hälften var. Fonden tog initiativet till bildandet av Väsman Invest, officiellt den 18 februari 1991.

Ägare och partners

Väsman Invest ägs av Ludvikafonden där ABB och Ludvika kommun är huvudmän.

Ludvikafonden (Väsman invests ägare):
ABB & LUDVIKA KOMMUN

Lokala partners:

  • Samarkand 2015
  • Nyföretagarcentrum
  • Ung Företagssamhet
  • StyrelseAkademien
  • Unika Ludvika

Regionala partners:

  • ALMI Länsstyrelsen
  • Länsstyrelsen Dalarna
  • Business Sweden

Verksamhetens
rapporter

Verksamheten 2017-2018
(3Mb) pdf-filens storlek

Verksamheten 2015-2016
(4,5Mb) pdf-filens storlek

Verksamhetsrapport 2013
(0,89Mb) pdf-filens storlek

Verksamhetsrapport 2012
(1,74Mb) pdf-filens storlek

Verksamhetsrapport 2011
(2,97Mb) pdf-filens storlek

Den fullständiga årsredovisningen som Väsman Invest AB inger till registreringsmyndigheten, upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, finns tillgänglig i sin helhet hos Väsman Invest AB.