Väsman Invest lämnar Ferexkoncernen

Ferex Invest AB Som ett direkt led av att Ludvikabaserade Vilas avyttrats från Ferexkoncernen lämnar nu Väsman Invest sitt ägande i Ferexkoncernen. Ferex Invest AB Därmed har den koncern som bildades 2008 splittrats upp i separata och utvecklingsbara enheter....

0

Ferexkoncernen säljer Vilas

Väsman Invest Laserteknik AB (Vilas) säljs till Repay AB. Vilas grundades 2003 av Väsman Invest som en avknoppning till det då ägda CEPA pressteknik. Vilas 2008 såldes Vilas in i Ferexkoncernen. Repay kommer att behålla och utveckla verksamheten Ludvika. "Med Repay som ägare kommer Vilas att ha stora möjligheter att...

6