Mineraltillgångarna i Blötberget

Som en del i den pågående teknisk-ekonomiska genomförbarhetsstudien för återstarten av Blötbergets gruva rapporterar Nordic Iron Ore AB (publ) uppskattning av mineraltillgångarna. Läs hela pressmeddelandet på Nordic Iron Ore's sida...

0