Förprövning av viltparken godkänd

Vilthägn i Bergslagen Länsstyrelsen har godkänt en sk. förprövning av den planerade viltparken i Grängesberg. Vilthägn i Bergslagen Förprövningen görs för att i ett tidigt stadium bedöma lämpligheten för vilthägn. Länsstyrelsen bedömer framför allt lämpligheten ur djurens perspektiv. Nu vidtar den riktiga handläggningen av ansökan om att uppföra och...

0

Årets Leaderprojekt 2013

"Vilthägn i Bergslagen" utsågs till Årets projekt 2013 i det utvecklingsarbete som drivs av Leader Bergslagen med stöd av EU-medel. Vilthägn i Bergslagen Motiveringen lyder: Framtidens lantbruk på Bergslagsvis håller markerna öppna och producerar mer mat lokalt. En ny näring tar sin början med viltbruk där kor...

0

Arrendeavtal för viltpark klart

Arrendeavtal mellan Ludvika Kommun och bolaget "Viltpark i Bergslagen AB" är undertecknat. Vilthägn i Bergslagen Viltparken kommer att omfatta ca 30 hektar mark i områdena runt Stora hagen och gamla dynamitfabriksområdet i Grängesberg. Syftet är att skapa ett attraktivt rekreationsområde samtidigt som man lyfter samhällsbilden av Grängesberg. I...

0

Projektet Vilthägn i Bergslagen avslutas.

Totalt kan 89 deltagare bokföras på de aktiviteter som projektet genomfört. De genomförda utbildningarna och studiebesöken har skapat stort intresse för den växande näringen "Viltbruk". Vilthägn i Bergslagen Projektet har inte bara sått ett frö. Hägn har startats och fler är på gång att starta. www.vilthägn.se...

0

Avslutsträff på Finnbo Gård

Deltagarna i leaderprojektet Vilthägn i Bergslagen bjöds in till studiebesök i Finnbo Gårds vilthägn. Träffen besöktes av personer. Vid träffen bjöds en guidad tur där man dels kunde studera hjortarnas påverkan på naturen och dels se kronhjortar och dovhjortar. Vilthägn i Bergslagen Efter rundvandringen kunde en regndränkt grupp...

0

Avtal tecknat med GGAB om Viltparken i Grängesberg

Avtal tecknat med GGAB om Viltparken i Grängesberg 2012-12-27 Väsman Invest AB En viktig milstolpe har passerats genom att arrendeavtal tecknats för ca 8 ha mark för anläggandet av viltparken i Grängesberg. Väsman Invest AB Projektet att skapa en ca 30 ha stor viltpark i Grängesberg tar nya steg. Avtal...

1