GRUVNÄRING
NORDIC IRON ORE

Gruvbolag som undersöker och ansöker om bearbetning av Ludvikafältet, fyndigheterna i stråket Blötberget – Väsman – Håksberg.
VD, Christer Lindqvist
Väsman Invests ägarandel: 1,1%
Väsman Invest gick som första lokala delägare in 2010

BESÖK
TILLVÄXT

DALECARLIA GROWTH

Dalecarlia Growth är ett privatägt riskkapitalbolag med 20 likaägande delägare. Dalecarlia Growth investerar företrädesvis i regionala bolag i samband med tillväxtkapital eller generationsväxling.

BESÖK
TURISM
DALENBYN, SÄFSEN

Dalenbyn AB utvecklas bra med successivt ökande beläggningsgrad. En by med fritidshus för uthyrning inom Säfsen Resort.
Väsman Invests ägarandel: 50%
Väsman Invest gick som första externa partner in 2009. Detta blev startskottet för expansioner i Säfsen Resort.

BESÖK