GRUVNÄRING
NORDIC IRON ORE

Gruvbolag som undersöker och ansöker om bearbetning av Ludvikafältet, fyndigheterna i stråket Blötberget – Väsman – Håksberg.
VD, Christer Lindqvist
Väsman Invests ägarandel: 1,1%
Väsman Invest gick som första lokala delägare in 2010

BESÖK
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
INDUSTRIKOMPANIET DALARNA AB

Industrikompaniet Dalarna AB har fortsatt att utvecklas positivt. Företagets verksamhetsinriktning har visat sig ha betydelse för att kunna behålla kompetens i regionen. Kompetensförsörjning och bemanning för industri.

Anställda: 20
Väsman Invests ägarandel: 67%
Industrikompaniet startade som ett samarbetsprojekt mellan sex olika företag 2011

BESÖK
TURISM
DALENBYN, SÄFSEN

Dalenbyn AB utvecklas bra med successivt ökande beläggningsgrad. En by med fritidshus för uthyrning inom Säfsen Resort.
Väsman Invests ägarandel: 50%
Väsman Invest gick som första externa partner in 2009. Detta blev startskottet för expansioner i Säfsen Resort.

BESÖK
VILTBRUK
Viltpark i Bergslagen AB

Viltpark i Bergslagen tar form. Ludvika Kommun har fattat beslut om genomförande. Vilthägnet, förlagt till Grängesberg, förväntas bli klart för insläpp av hjortar samt invigning i samband med färdigställandet av omledning av riksväg 50 i Grängesberg 2017-2019. Parken är avsedd att bli ett lyft för samhällsbilden, utgöra ett attraktivt rekreationsområde, samt tillföra verksamhet med närproducerad mat.

VD, Jan Pettersson
Väsman Invests ägarandel: 100%

BESÖK