Väsman Invest arrangerar Ledarskapsdagen den 11 maj 2017

Den 11 maj 2017 arrangerar Väsman Invest uppföljaren på den mycket uppskattade Ledarskapsdagen 2016. Alexander Bard och Renata Chlumska är nu klara som talare.

Vårens ledarskapsdag tydliggör en mycket bredare syn på ledarskap. Alla berörs av ledarskap, från att vi föds och leds av våra föräldrar tills att vi leds till den sista vilan. Ledarskapsdagen 2017 är en utvecklingsplattform och inspiration för alla. Stora företag som behöver ge chefer och ledare inspiration och nytänk. Små företag som behöver inspiration och nytänk för utveckling och expansion. Ledare inom offentlig sektor som behöver inspiration och en ”kick” för att ta verksamheten fram i en föränderlig värld.

Ledarskap är också en stor och viktig del i familjelivet, kanske framförallt när det gäller att leda dig själv!

Inspirationstalare under Ledarskapsdagen 2017

 

Alexander Bard
Filosofen, artisten och debattören
Alexander Bard är både provokativ och underhållande. Hans åsikter och uttalanden leder ofta till diskussioner bland åhörarna. Ingen går ifrån Alexander Bards föreläsningar oberörd. Arbetskraftens sociala förändringar – bruksfolkets plats i framtiden och globaliseringen

Renata Chlumska
Professionell äventyrare
Renata Chlumska sysselsätter sig med extrema utmaningar och talar om hur man sätter upp mål och om hur man får en vinnande attityd. Hon talar om äventyret och allt det ger, samt naturligtvis om de olika ingredienser som krävs i form av motivation, förändringsbenägenhet, målfokusering och riskvärdering.

Vare sig man klättrar i berg eller bedriver någon annan extrem sysselsättning så är verktygen man måste använda för att uppnå sina mål desamma. Och viktigast av allt är attityden!

Förrutom Alexander och Renata kommer Ledarskapsdagen 2017 bjuda på ännu en talare som presenteras inom kort.

Läs mer om Ledarskapsdagen genom att klicka här

För mer information och pressbilder, vänligen kontakta:

Jan Pettersson
Tel: 0240-56 44 01
Mob: 0240-56 44 01
E-post: jan.pettersson@vasmaninvest.se

Väsman Invest har fokus på utveckling och tillväxt! Vi lär av våra framgångar!

 

Väsman Invest är en partner för ägare och ledare i små och medelstora företag. Vi investerar engagemang och i en del fall även kapital. Vårt fokus ligger på partnerskap för att nå tillväxt och utveckling. Sedan 1991 har vi deltagit i över 100 engagemang där vi tillfört kompetens, nätverk och kapital för att skapa möjligheter till etablering, utveckling och lönsamhet.

Väsman Invest trycker nu ännu hårdare på den lokala utvecklingen, lokalt engagemang och lokalt ägande! Genom åren har vi konstaterat att företagsklimatet är ett samspel där hela samhället är involverat och att detta samspel blir allt tydligare och allt viktigare. Väsman Invest har sedan starten lagt tyngden i sitt arbete på ägande och styrelsearbete i lokala företag. Nu tillför vi även ett bredare och mjukare erbjudande till lokala företag där vi hjälper företagen att ”Tänka till!”.

Idag finns ett stort utbud av aktörer med olika kompetens som företagen och företagens ledare är i behov av. Väsman Invest har inte all denna kompetens. Väsman Invest har erfarenhet och nätverk som gör att vi kan hjälpa företagaren eller ledaren att komma rätt i valet av inriktning eller val av stödtjänst. Det kan gälla att ”Tänka till” inför ägarskiften, organisationsförändringar, tillsättande av styrelse, kapitalanskaffning eller annat som kommer på företagarens eller ledarens beslutsbord.

Boka här