Väsman Invest avslutas under 2019

Väsman Invest, det investmentbolag som bildades 1991 som ett omställningsprojekt i samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen och ABB med statligt finansierade medel, kommer att avslutas under 2019.

Syftet med Väsman Invest har varit att skapa och bevara arbetstillfällen för att täcka upp för nedläggningen av gruvan i Grängesberg.

Efter 27 år och över 100 engagemang i lokala företag avslutas denna satsning. De 30 miljoner som satsades har uppskattningsvis bidragit till skapandet och bibehållandet av ca 2.000 årsarbeten i regionen.

Framåt kommer samverkansbolaget Samarkand att driva viktiga frågor om bland annat arbetstillfällen och kompetensförsörjning i regionen.